19.9.06

Iman

Bismillahi rohmanirrahim
Alhamdulillahirobbil 'alamin
Laa ilaa haillalloh wahdahu laa syariikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu warasuluh
Allohumma sholli 'ala sayyidina Muhammad, wa 'ala ali ,wa ashabihi, wa acbaihi wasallim ajmaiin
Amma ba'duBismillahi rohmanirrohim
Alhamdulillahirabbil 'alamin
Laa ilaa haillalloh wahdahu laa syariikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu warosuuluh
Allohumma sholli 'ala sayyidina Muhammad, wa 'ala ali ,wa ashabihi, wa acbaihi wasallim ajmaiin
Amma ba'du

Dengan menyebut nama Alloh,segala puji bagi alloh Tuhan seluruh alam yang tidak ada sekutu bagiNya, semoga sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya dan kepada kita yang menjalankan ajaran agama Islam dengan benar

Saudara saudara !
Marilah kita bertaqwa kepada Alloh swt.dengan sebenar-benarnya taqwa.
berimanlah !sholatlah !, Zakatlah !, berpuasalah ! dan beramal sholeh !!

Tentang iman

Iman itu suatu keyakinan di dalam hati,di lisan dan di perbuatan buktikan.
Ucapan dan perbuatan harus sejalan dengan apa yang ada di hati.
Kalau hatinya kotor maka ucapan dan perbuatannya juga kotor tidak sesuai dengan ketentuan Agama Islam.
Kalau hatinya benar-suci-bersih maka ucapan dan perbuatannya sejalan dengan hati yang selalu mendapat petunjuk dan bimbingan dari Allah swt.

Iman yang benar mempunyai ciri tersendiri yang digambarkan dalam Alquran .
"Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka , dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat-Nya, bertambahlah iman mereka dan kepada tuhannya mereka bertawakkal." (Al Anfaal:2)

Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan ijin Allah; dan barangsiapa yang beriman kepada Allah niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (At Taghabun: 11)

Jelas sekali beriman benar akan tertegun dan terharu, takjub tatkala nama Allah disebut…dan ingin meluapkan kegembiraan atau kerinduan kepada Tuhan (Alloh)
Hati bergetar dan bersujud bertambahlah iman kita tatkala asma Allah disebut.

Kita harus selalu menjaga hati, isi dengan kebenaran agar tidak lalai akan Allah (dzikrullah). Selalu bergantung kpd Alloh dalam lubuk hati dalam menghadapi kesenangan dan kesulitan di dunia. Karena disitulah Allah meletakkan ilham sebagai pegangan yang kuat untuk menentukan sikap. Sehingga kaum yang beriman akan selalu terjaga dalam hidayah dan bimbingan Allah swt.Jika tanda-tanda iman itu belum kita rasakan … kita belum merasakan bagaimana nik'matnya iman itu ...

Mungkin hati kita kotor bahkan sakit, Mari kita bersihkan dan obati hati kita ini dengan obat yang sangat baik, yaitu :
1. Membaca Al-quran dengan memahami maknanya
2. Melakukan Sholat dengan kekhusyuannya
3. Bergaullah dg orang-orang sholeh. (jangan bergaul dengan orang sesat dan di murkai
Allah)
4. Melaksanakan puasa ( agar saudara bertaqwa)
5. Berdzikirlah (ingat kpd Allah)

Iman adanya bukan pada banyaknya ilmu, bukan pada pintarnya berbicara, dan bukan kepada orang yang berpakaian seperti orang bertaqwa, itu semua bukan ukuran seorang beriman. Karena iman itu dpt dirasakan dan di nikmati kelezatannya, ibarat orang yang merasakan percintaan dengan kekasihnya…..rasa cinta itu menyelimuti hatinya dan fikirannya. Iman itu tidak bisa di nyatakan dalam forum tertentu,karena iman itu berkembang dan berkurang …. Jika kita mendapatkan karunia iman , maka kita selalu berbuat baik, tidak akan melecehkan tetangga atau orang lain, berbuat ikhlash, khusyu dalam ibadah,rindu kepada Allah dan tak bisa dilepas…saat shalat maupun diluar shalat….
Jangan berbuat syirik atau musyrik. Ingat hanya kepada Allohlah semua mahluk bergantung

Marilah kita beriman kepada Allah ,dan rasullnya. mudah-mudahan Alloh meridhoi, memberikan rahmat ampunan dan SORGA kpd orang yang beriman, kekal di dalam sorga untuk selama-selamanya.

Allohumma ihdinas shirootol mustaqiim, sirotoladziina an’amta 'alaihim goiril maqduu bi ‘alaiHim waladdooollliiin .aamiiin
Walhamdulillahirobbil ‘alamiin
Wassalamu’alaikum wr.wb.
No comments: